Fitnessassistent (EREPS 2)

Om Uddannelsen

Med vores Fitnessassistent (EREPS 2) uddannelse sætter vi fokus på at receptionen er en fundamental kontaktflade til vores medlemmer og det er således vigtigt at arbejde systematisk med den service som herfra leveres til medlemmerne. For at kunne levere en god medlemsorienteret service er det vigtigt at fitnessassistenten har kompetencer inden for medlemshåndtering, viden om kroppen, generelle sundhedsanbefalinger og hensigtsmæssig træning for forskellige mål.

Uddannelsen giver kompetence til professionel bemanding af en reception i et fitness- og sundhedshus, udførelse af fremragende, nærværende medlemsservice, medlemsberigende mersalg samt grundlæggende træningsfaglig vejledning til medlemmerne/brugerne.

Adgangskrav

Der er ingen adgangskrav til dette kursus.

Varighed

Uddannelsen består af 24 timers undervisning, normalt fordelt på 1 weekend fredag til søndag begge inklusive.

Derudover skal man regne med et tilsvarende timeantal til både praktisk og teoretisk forberedelse. Undervisningen afsluttes som HealthLabs øvrige uddannelser med prøve og evaluering.

Indhold

 • Branchekendskab (historik, organisering, jura)
 • Simpel anatomi
 • Fysiologi
 • Indledende træningslære
 • Officielle råd omkring kost og motion
 • Forskellige typer holdtræning og effekten af disse
 • Effekt af de kosttilskud der normalt føres
 • Indstilling af og sikker brug af maskiner
 • Simpel motivation og forandringspsykologi
 • Medlemsorienteret service (forbrugertyper mm.)
 • Håndtering af klager
 • Sikkerhedsprocedurer

Kursuskalender

Fitnessassistentuddannelsen sælges customized til enkelte træningsudbydere, så der er fokus på det lokale marked og koncept.

Der er således pt. ikke fastlagt datoer for næste Fitnessassistent forløb.