EREPS

Hvad er EREPS?

I anerkendelse af at der på europæisk niveau har været et behov for opgradering af kompetencerne og professionalismen i fitnessbranchen, har den europæiske brancheorganisation for fitnessbranchen (EuropeActive)  oprettet kompetencestandarder for de meste almindelige erhvervsfunktioner i fitnessbranchen, samt oprettet en mulighed for certificering og registrering.

Disse kompetencestandarder og registret har fået navnet European Register of Exercise Professionals, eller EREPS.

På klart sprog betyder det at man har udviklet standarder for hvad f.eks. en fitnessinstruktør skal kunne, og hvis en enkelt person kan dokumentere at han eller hun kan det, eller en kursusvirksomhed kan dokumentere at de kan forsyne folk med disse kompetencer, kan enkeltpersonen blive certificeret, eller virksomheden akkreditere til at udstede EREPS certificeringer. Alle EREPS certificerede tilbydes muligheden for at blive oprettet i et fælleseuropæisk register, så man altid kan finde EREPS-certificerede trænere.

Hvorfor er det interessant?

Der er stor spredning i kvaliteten af de udbudte fitnessuddannelser og derfor er der behov for en troværdig standard som der er mange der bakker op om. Det er altså et pan-europæisk system baseret på uafhængige nationale registre, der samles i en central europæisk database.

EREPS’ formål er kvalitetssikring, idet der skal være garanti for at fagfolk i vores sektor er kvalificeret til at udføre deres arbejde på et niveau som ‘branchen’ kan stå inde for, samt at give medlemmer og partnere i sundhedsprofessionerne den nødvendige grad af tillid til deres professionalisme.

Hvor kan det bruges?

EREPS er en godkendt europæisk certificering som kan anvendes i europæiske lande. Derved har du mulighed for at kunne få job og erfaring i andre lande på baggrund af HealthLabs kurser.
Tager man til USA for at arbejde anerkender American Council of Exercise (ACE) den EREPS 4 certificerede Personlig Træner uddannelse som værende på niveau med deres egen certifikation.